LubníkOtevři samostatnou mapu na celé obrazovce
Lubník: 49.888600, 16.661300