Jak vybrat internetovou přípojku - OMEGA tech s.r.o. - rychlý internet

Jak vybrat internetovou připojku?

Internet dnes již patří mezi základní vybavení domácností, stejně jako přípojka elektrické energie, voda, plyn nebo mobilní telefon a jeho význam do budoucnosti ještě poroste.

Výběr technologie a poskytovatele připojení k internetu je poměrně důležitý krok, který vám při dobré volbě může ušetřit hodně prostředků, času a nervů. Je třeba zvážit vlastní potřeby, finanční možnosti, ochotu „upsat“ se konkrétnímu operátorovi na určitou smluvně vázanou dobu a hlavně potřebu servisní podpory, která je se službou dodávána.

Technologie ADSL

První možností, která se obvykle naskýtá, je často inzerovaná nabídka dominantního operátora na využití technologie ADSL. Tato technologie přináší poměrně dobrou dostupnost služby a obvykle vysoké rychlosti přenosu dat k uživateli (download). Nevýhodou této technologie jsou horší latence (odezvy) linky a nízká rychlost přenosu dat od uživatele (upload). Také technická podpora je poměrně problematická. Cenově vychází toto připojení k těm dražším. Dále si je třeba uvědomit, že inzerovaný 20Mbps je pouze název služby a v závislostech na okolnostech připojení (vzdálenost od ústředny, kvalita kabeláže) se může reálná rychlost pohybovat i pod 512kbps.

Tato nabídka je vhodná pro uživatele, kteří preferují rychlost stahovaných dat a příliš se neohlíží na náklady se službou spojené.

Technologie bezdrátového přenosu

Další možností je využití technologie bezdrátového přenosu.
Zde je možnost se připojit do nějaké komunitní sítě. Jedná se většinou o sdružení lidí, kteří si bezdrátově sdílí nějakou konektivitu (od „rozstřelení“ levného ADSL až po kvalitní konektivity z optických tras). Obvykle v těchto sítích není žádná garantovaná kvalita služby a podporu si uživatelé poskytují vzájemně. Pro použitelnost těchto sítí je důležité, aby měl nad sítí dozor nějaký znalý správce. Zde zase hrozí problém ve chvílích, když je tento člověk nedostupný (nemoc, dovolená,…). Nevýhoda bývá obvykle ve větší investici do zařízení pro připojení k internetu.

Tato možnost je výhodná pro mladé lidi, kteří nepreferují kvalitu služeb, rádi experimentují a orientují se na co nejnižší cenu.

Další možnosti – bezdrátové či kombinované technologie

Dále je na trhu velké množství komerčních providerů, kteří staví své sítě na bezdrátových, či kombinovaných technologiích.

Zde je třeba velké opatrnosti na kvalitu používaných technologií, technické podpory a obecných parametrů služby. Nalezneme často poskytovatele, nabízející služby pod úrovní komunitních sítí a na druhé straně jsou společnosti, které pravidelně investují velké částky do moderních technologií a mohou tak nabídnout parametry v mnohém předstihující technologie ADSL. Cena se obvykle pohybuje mezi poplatky komunitních sítí a dominantního operátora. Výhoda pro uživatele je dostupnost lokálního providera a v některých případech rychlá a levná technická podpora. Vysokou cenu použitého připojovacího poplatku většina operátorů kompenzuje nulovým zřizovacím poplatkem při smlouvě na určité časové období.
Při vhodně zvoleném výběru poskytovatele může tato technologie nabídnou zlatý střed mezi kvalitou, dostupností a cenou a to při vysoké kvalitě rychlé technické podpory. V případě volby neprofesionálního operátora se zastaralými technologiemi však můžete narazit na velké problémy s kvalitou služby.

Mezi bezdrátové technologie také patří internetové služby GSM operátorů, včetně technologií CDMA (O2, U:fon). Tyto technologie nepřinášejí žádné zajímavé parametry jak v reálných rychlostech tak v kvalitě přenosu. Navíc se obvykle jedná o poměrně drahé služby. Jediná výhoda tohoto řešení je v mobilitě připojení (i když není absolutní a se vzdáleností od vysílače velmi klesá kvalita) a proto má uvedené řešení šanci pouze u lidí pro které je nutná mobilita připojení.

Kabelové rozvody a metropolitní optické sítě

Kabelové rozvody se dělí na klasické (kde je jako medium pro dálkový přenos dat použit koaxiální kabel) a na moderní sítě na bázi optických kabelů FTTH či FTTB.
Moderní síť FTTH či FTTB může zákazníkům poskytnout nejen vysokorychlostní připojení k internetu, ale i služby spojené s přenosem hlasu, televize, multimediálních aplikací a spoustu dalších aplikací závislých na dobře dimenzované síti. Pokud je pro uživatele tato síť dostupná, pak je volba metropolitní optické sítě v každém případě nejvýhodnější řešení.

Technologii připojení přes vytáčenou linku (dial-up) již nezmiňujeme, neboť nemá v dnešní době finanční ani technologické opodstatnění.

Aktuálně je v naší síti připojeno 5341 zákazníků.

Kontakt

  • OMEGA tech s.r.o.
  • Nádražní 85
  • 563 01 Lanškroun
  • omega@omegatech.cz
  • +420 465 324 769
  •  
  • servisní linka - poruchy
    +420 467 771 321