Ukončení vysílání zbývajících komerčních slovenských stanic

Dne 27.4.2017 bylo v síti KTV Lanškroun a Žichlínek ukončeno vysílání stanice JOJ Plus. Po předcházejícím ukončení vysílání TV stanic skupiny JOJ a Markíza tedy již nejsou v síti KTV dostupné žádné komerční slovenské TV stanice.

Důvodem ukončení vysílání je skutečnost, že slovenské televizní stanice JOJ, PLUS, WAU, TV JOJ, Markíza, Doma a Dajto mají vysílací práva platná pouze na území Slovenské republiky a nemohou být proto součástí české programové nabídky. Zamezení příjmu těchto stanic na území České republiky je důsledkem rozhodnutí jejich vysílatelů a týká se všech poskytovatelů televizních služeb. My, stejně jako ostatní televizní platformy, jsme nuceni toto rozhodnutí vysílatele respektovat.

Programy skupiny JOJ byly již na podzim 2016 v síti KTV Lanškroun a Žichlínek nahrazeny mezinárodní verzí této stanice JOJ Family.

Aktuálně je v naší síti připojeno 5341 zákazníků.

Kontakt

  • OMEGA tech s.r.o.
  • Nádražní 85
  • 563 01 Lanškroun
  • omega@omegatech.cz
  • +420 465 324 769
  •  
  • servisní linka - poruchy
    +420 467 771 321