Změny v zákoně o elektronických komunikacích

Jaké zásadní změny přináší novela zákona o elektronických komunikacích?

Zjednoduší se přenos telefonních čísel mezi poskytovateli a také se změní podmínky finančního vypořádání, pokud předčasně ukončíte smlouvu na dobu určitou. 

Od kdy tyto změny platí?

Tyto změny vstoupí v účinnost 1.4.2020. 

Jak se mění přenos telefonních čísel? 

Od 1.4.2020 se zkracuje proces přenosu telefonního čísla a také již nemusíte podávat výpověď u stávajícího poskytovatele, pouze podáte žádost o přenos čísla u poskytovatele nového. Žádost musí obsahovat přenášené telefonní číslo a OKU (tzv. ověřovací kód účastníka).

Co je ověřovací kód účastníka (OKU)?

OKU je vydáván poskytovatelem ke každému telefonnímu číslu při uzavření smlouvy. OKU obsahuje identifikaci stávajícího poskytovatele a při žádosti o přenos čísla je využit k autorizaci přenosu čísla od stávajícího poskytovatele k novému.

Kde najdu OKU? 

Pro účastnické smlouvy uzavřené před 1.4.2020 Vám bude OKU  zaslán v SMS nebo sdělen prostřednictvím samoosluhy, případně jiným způsobem, který jste si s námi pro komunikaci sjednali. Pro účastnické smlouvy uzavřené po 1.4.2020 je OKU součástí smlouvy.

Jak dlouho bude přenesení telefonního čísla trvat?

Nový poskytovatel má 1 pracovní den na zpracování žádosti o přenos čísla a předání této žádosti opouštěnému (stávajícímu) poskytovateli. Následně mají poskytovatelé dva pracovní dny na technické zajištění procesu přenosu čísla. Fakticky to znamená, že pokud o přenos požádáte v pondělí, již ve čtvrtek budete plně fungovat u svého nového poskytovatele. Termín přenosu čísla lze na žádost zákazníka naplánovat i na jiný pracovní den po zákonném termínu.

Co se stane, když předčasně ukončím smlouvu na dobu určitou? 

Změna přichází také ve výši finanční náhrady, kterou po Vás můžeme chtít v situaci, kdy jako spotřebitel či fyzická podnikající osoba ukončíte předčasně smlouvu na dobu určitou. Pokud takovou smlouvu ukončíte do 3 měsíců od uzavření, můžeme po Vás požadovat 5 % z měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Pokud takovouto smlouvu ukončíte později než po 3 měsících od uzavření, nebudeme po Vás žádnou úhradu požadovat.

Veškeré další informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Obchodních podmínkách přenesení telefonního čísla. 

Další novinky

Technická podpora

+420 467 771 321

Pokud potřebujete poradit se službou.

Kontakt na prodejnu

+420 605 466 366

Pokud vás zajímá hardware a nákup zboží.